Användarvillkor

Avtalsvillkor för influencer
Dessa villkor utgör det avtal som kommer råda mellan SIM Agency AB, 559107-4942 (”Social influence”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) och dig (”dig”, ”du”, ”din”, eller ”medlem”). För att få passande uppdrag måste du registrera dig som medlem på vår webbplats. Genom att bli medlem accepterar du våra sekretessvillkor samt nedan villkor, varför det är av stor vikt att du läser igenom innehållet noggrant innan du registrerar dig. Detta avtal reglerar allmänna bestämmelser för medlemskapet gällande allt annat än specifika uppdragsanvisningar. För varje uppdrag råder specifika bestämmelser och riktlinjer som du måste följa för att erhålla din ersättning. Har du frågor om sekretessavtalet, våra användarvillkor eller annat? Kontakta oss på info@socialinfluence.se. Om du inte accepterar detta avtal kan du tyvärr inte bli medlem och få passande uppdrag. Om du inte accepterar anvisningarna som gäller för en kampanj/uppdrag kan du inte heller delta i sådan kampanj/uppdrag.

 • Vad är Social influence?
  Vi är ett företag som hjälper dig som bloggare eller annan social medieprofil att hitta bra och lönsamma samarbeten med företag som passar just din nisch och din sociala kanal. Som medlem i vårt nätverk kommer du bli kontaktad när det finns passande uppdrag. Företagen vill ha hjälp av dig som influencer för marknadsföring av deras produkter och/eller tjänster och/eller för att bygga varumärke. För den hjälpen får du betalt enligt överenskommelse. Ett företag är oftast en annonsör, en mediabyrå eller en direktkund som vill nå ut med en produkt eller tjänst på sociala medier för att driva försäljning eller bara brandas (synas). Du utformar och skapar allt innehåll för kampanjen/uppdraget genom att följa anvisningarna för respektive kampanj/uppdrag, som ofta innefattar, publicering(ar) av text(er) och/eller bild(er)/film(er) som sedan sprids via din egna blogg/sociala medie-kanal.
 • Medlemskapet
  • När du blir medlem, har du troligen fått en inbjudan från oss via mail, alternativt registrerat dig efter att ha kommit in på vår hemsida. Du har då blivit medlem för att du önskar få ta del av marknadsföringsuppdrag från passande företag, och vara en del av Social influence exklusiva nätverk.
  • Du ansvarar för att följa alla de bestämmer och villkor som föranleds i detta avtal samt för varje marknadsföringskampanj eller uppdrag du tackar ja till. Vid regelbrott mot användarvillkoren, villkoren för varje individuell kampanj/uppdrag du tackar ja till, samt om du angett felaktiga eller falska personuppgifter, äger Social influence rätten att stänga av ditt konto samt hålla inne på överenskommen ersättning. Vi förutsätter att all information som anges till oss är sann och förbehåller oss rätten att stänga ditt konto om det visar sig att uppgifter angetts felaktigt. Vi har rätten att även i dessa fall hindra dig från att registrera dig i framtiden.
  • Du har rätten att när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss, varpå vi kommer att pausa ditt konto tillsvidare. Du kan stänga av ditt konto genom att kontakta Social influence via mail. Ett pausat konto kan låsas upp genom att kontakta Social influence på info@socialinfluence.com.
  • I de fall en annonsör eller företag är sena med betalningen för att starta kampanjen/uppdraget, äger Social influence rätt att skjuta upp kampanjens/uppdragets publiceringsdatum till ett datum inom 30 dagar. Datumet väljs då av Social influence i överenskommelse med influencern. Om kampanjen/uppdraget ändå inte startats efter dessa 30 dagar på grund av att företagets betalning uteblivit, äger Social influence rätt att makulera kampanjen/uppdraget.
  • Då en kampanj makuleras enligt ovan paragraf (e), äger influencern rätt till ett utlåtande av en Social influence-representant till varför kampanjen ställdes in. Social influence ska i detta fall inte ersätta influencer för producerat kampanjmaterial eller om influencer, trots att kampanj/uppdrag inte startat, publicerat innehållet.
 • Medlemsersättning
  • Vi informerar alltid den exakta ersättning varje influencer kommer erhålla efter utfört kampanj/uppdrag. Betalning bestäms utav antal följare på ditt konto, engagemang hos dina följare, kvalitén i innehållet du skapar, samarbetstyp, alternativt att influencern valt ett eget pris som är högre eller lägre än det rekommenderade enligt överenskommelse med Social Influence. För att ha möjlighet till ersättning, krävs att influencern fullföljt sitt åtagande i kampanjen/uppdraget enligt instruktionerna. Om de instruktioner som Social Influence har kommunicerat via e-post ej följs, äger Social Influence rätten att göra avdrag på din ersättning.
  • Utöver varje kampanjs instruktionsanvisningar, gäller alltid att du ej får ta bort det publicerade materialet i efterhand, detta gäller från publiceringstillfället och 3 månader framåt för inlägg på Instagram och 1 år framåt för Blogg, Facebook och YouTube. Du får ej heller stänga din profil till privat. I det fall kampanjmaterialet tas bort, kan Social influence komma att kräva återbetalning av ersättningen som betalades ut vid kampanjtillfället.
  • Utöver varje kampanjs/uppdrags instruktionsanvisningar, gäller alltid att du ej får publicera främlingsfientliga, obskyra inlägg/publiceringar på din/dina sociala kanaler. Ej heller får publiceringar som bryter mot svensk lagstiftning förekomma i publiceringarna på din sociala kanal.
  • All betalning betalas mot faktura 30 dagar efter kampanjen genomförts.
  • Om Social influence har getts felaktiga uppgifter såsom personnummer, bankkontonummer, äger Social influence ingen skyldighet att lokalisera pengarna om de har betalats ut rätt enligt angivelser på medlems uppgifter.
  • Social influence har enbart skyldighet att betala ut pengar mot faktura alternativt till en medlems personliga bankkonto. Om medlem är under 18 år och fått målsmans godkännande, kan betalning ske till målsmans personliga bankkonto.
  • Om du inte har F-skattebevis kommer vi göra avdrag för skatt och sociala avgifter på din betalning innan den skickas till dig. Om du själv har F-skattebevis så önskar vi att du visar upp det för oss så ansvarar du själv för inbetalning av skatt och sociala avgifter.
 • Rättigheter
  • Du äger fullständiga rättigheter till allt material som produceras i samband med att en kampanj går live. I samarbetet du ingår med en annonsör eller företag, går du med på att annonsören får återpublicera innehållet/bilderna/filmerna i sin marknadsföring eller valfritt distributionssätt. Denna rättighet regleras av ersättningen du erhåller för ditt medverkande i kampanjen/uppdraget.
  • Om du publicerat kampanjmaterial till en kampanj som inte du äger rättigheter till, eller producerat själv, kan du hållas utan ersättning och bli borttagen från kampanjen.
  • Du får närsomhelst meddela oss (SIM Agency AB) genom mail eller brev, eller direkt på vår webbsajt, om du önskar avsluta ditt medlemskap.
  • Du får inte ingå i ett samarbete utanför vårt samarbete med ett företag du haft en kampanj/uppdrag med de senaste 12 månaderna (samarbete som vi medlat). Vid fall du blir kontaktad privat av ett företag du inom 12 månader haft en kampanj/uppdrag med, ska detta meddelas till oss.
  • Du får inte inom loppet av 12 månader ingå ett samarbete med en annonsör vars uppdrag Social influence medlat , i så fall äger Social influence rätt att hålla dig skadeståndsskyldig för det belopp företaget skall betala dig i ersättning.
  • Alla uppdrag du får anses vara konfidentiella och i de fall de sprids och du kan hållas skyldig, kan du stängas ute ur nätverket utan möjlighet att få ta emot fler uppdrag.
  • Eftersom du godkänner dessa användarvillkor när du blir medlem, får du utnyttja vår tjänst i form av att tacka ja/nej till uppdrag, erhålla ersättning för de uppdrag du tar dig an, ta bort ditt medlemskap när som helst och kontakta samt chatta med oss vid behov. Du är även när som helst välkommen att kontakta oss om du har önskemål om företag du vill få uppdrag ifrån.
  • Du godkänner att vi (Social Influence) får använda bilder från din Instagram (inklusive din profilbild), din blogg och ditt användarnamn på Instagram, länk till din blogg och Instagram, på vår hemsida, i resultatrapporter till kunder och presentationer (såsom företagspresentation, kundpresentation, säljpresentation, utbildningar internt och externt, och föredrag)
  • SIM Agency AB/Social influence sköter all kontakt med inblandade parter under samarbetet
 • Vårt ansvar
  • All information du fyller i vid registrering/ansökan om medlemskap på vår hemsida, sparas i vår databas. Detta godkänner du när du klickar i ”Härmed godkänner jag användarvillkoren”. Informationen används när till exempel: Av olika anledningar Social Influence behöver kontakta dig som influencer, vid produktutskick från vår (Social Influence) kund.
  • Vi driver Social influence i hopp om att hjälpa influencers finna varumärken att synas med mot ersättning. Vi har ett stort ansvar på oss att hålla borta influencers och annonsörer som kan uppfattas som oseriösa eller opassande för produkten/tjänsten och dess innehåll. Vi ansvarar inte för de fall då vi utsätts för attacker och tjänsten kan ligga nere under en tid, eller i de fall då vi blir hackade för att bli av med information. Vi ansvarar för att hålla en rutinuppdaterad backup på hela webbsidan och dess innehåll men erhåller inget ansvar i de fall även vår backup försvinner eller anses ouppdaterad med den icke-senaste statistiken från avslutade kampanjer/uppdrag. Vi ansvarar inte för avbrott som uppkommit av störningar från leverantör av internet, el eller force majeure.
  • Vi går inte igenom materialet ni skapat åt företaget innan det publiceras, vilket ställer oerhört höga krav på att du följer kampanjens/uppdragets instruktioner. Om ett företag anser att du inte uppfyllit kampanjens/uppdragets instruktioner på ett korrekt sätt kommer Social influence agera medlare för att få båda parterna nöjda. I värsta fall kan ersättningen till influencern utebli (och så även betalningen avseende influencern från annonsören). Du godkänner att Social influence får övervaka publiceringar i en kampanj/uppdrag efter att de publicerats och att vi på egen hand får, eller kan, kräva att du omedelbart tar bort dem (genom att t.ex. ta bort hashtag) som vi tycker strider mot kampanjens/uppdragets instruktioner eller fullmätiga anvisningar. Likväl gäller om det strider mot nationell eller internationell lag samt om det uppfattas som diskriminerande, stötande eller motbjudande.
  • Vi kan inte ta något ansvar för någon skada, förlust eller problem som du orsakas av om du inte efterlever dessa krav.
  • Det ingår i ditt ansvar mot SIM Agency AB/Social influence och gentemot våra annonsörer att om du upptäcker felaktigheter såsom orimlig ersättning, missformulerade anvisningar eller andra oklarheter, är du skyldig att meddela oss så vi kan rätta till eventuella fel i god tid innan kampanjstart. Social influence kan ej ansvara för skada som du kan lida av på grund av sådan felaktig kampanjinformation eller anvisningar från annonsör, eller på grund av kampanjmaterial som du själv lägger upp på din sociala kanal.
  • Du måste alltid, så snart som möjligt, om du upptäcker felaktigheter eller känner dig osäker på någon detalj i anvisningen, ersättningen eller annat, kontakta oss på info@Socialinfluence.se.
 • Ditt huvudansvar
  • Du måste använda vår tjänst på ett sätt som är ansvarsfullt och förenligt med samtliga av dessa punkter i detta avtal.
  • Du ansvarar ensamt för att allt material du publicerar inom ramen av kampanjer/uppdrag är förenligt med anvisningarna av kampanjen/uppdraget. I det fall anvisningarna inte korrelerar med det publicerade innehållet, bilden, filmen, förstår du att du i värsta fall kan gå miste om din utlovade ersättning, om en lösning inte tas fram (exempelvis med nytt innehåll, bild, film). Publikationer får ej innehålla uppmaningar till brott, mobbing, uthängning av dömda eller icke-dömda personer, hets mot folkgrupp, diskriminering, rasism, nazism, nedsättande kommentarer mot minoritsgrupper, kränkningar av något slag, brott mot sekretesslagen eller personuppgiftslagen, anspela på sex, förfrågningar om köp och sälj av vapen, uppmana till köp av ”gilla”-markeringar eller kommentarer. I de fall du strider mot någon av dessa punkter kan du hållas skyldig till skadestånd anslaget av Social influence och annonsör, stängas av från att få fler uppdrag samt utebli från ersättning för den aktuella kampanjen.
 • Avsluta medlemskap
  • Du kan närsom avsluta medlemskapet genom att kontakta oss på info@socialinfluence.se.
  • Vi har rätt att utesluta ditt medlemskap närsomhelst vi upptäcker oegentligheter, att du inte uppfyller ditt ansvar mot våra uppdragsgivare eller tackar nej till 10 uppdragsförfrågningar i rad.
 • Sekretessavtal
  Du och vi (Social influence) ingår ett sekretessavtal som innebär att du ej får sprida vidare till någon eller återpublicera någonstans vilka ersättningar du blir lovad, hur vi arbetar (upplägg, koordinering, uppdragsbeskrivning, etc.) eller annan information som framkommer vid ett samarbete såsom exempelvis kampanjanvisningar/uppdragsanvisningar. Detta gäller vid tillfället då du blir medlem och 5 år fram.
 • Ytterligare ansvar och information gällande kampanjer och utbetalningar
  • Vi ansvarar inte för skada som du kan lida på grund av tekniska komplikationer på vår eller er egna hemsida.
  • Vi ansvarar ej om du i ditt användande av tjänsten/samarbetet skulle anses bryta mot någon lag. Du ansvarar för att hålla koll på ditt ansvar i enlighet med nationell och internationell lag, marknadsföringslagen (2008:486) och Instagrams (eller annan plattform: Snapchat, Facebook, you tube eller liknande) bestämmelser. Du som individ ansvarar helt och hållet för alla uppdrag du antar och att innehållet du skapar inte strider mot lagen och ansvarar även för eventuella rättsliga, kontraktuella (och kostnadsmässiga) konsekvenser som kan tänkas uppkomma i fall då du inte upplevt till dina huvudansvarsområden för respektive kampanj/uppdrag.
 • Du ansvarar för de kostnader Social influence och annonsör kan uppkomma i de fall det innehåll du skapar, din bild, din film åsamkar skada mot samhället, individer eller grupper av människor. I samtliga fall då vi hålls mot skadestånd på grund av innehåll, en bild, text eller film som publicerats av dig i en kampanj, går skadeståndet vidare till dig. Det kan gälla alla kostnader i form av skadestånd, böter eller andra krav som kan tänkas uppkomma från skadedrabbade parter i samband med otillåten publicering i kampanj, där du inte uppfyllt instruktionerna på ett korrekt sätt.
 • Anställning
  Vid antagande av deltagande i kampanj/uppdrag erhåller du ingen anställning vilket innebär att du arbetar på frilans mot faktura.
 • Tillämpad lagstadga och lösning av tvister
  Svensk lag ska tillämpas i detta avtal och vid eventuella frågor uppmanas du ta kontakt med Social influence för en lösning. I fall en lösning inte kan kommas fram till kan ärendet komma att avgöras i domstol.
 • Vid fall då bestämmelse ej gäller
  Skulle någon punkt i detta avtal inte korrelera överens med de bestämmelser som punkten avser, anses punkten inte gälla, men avtalet i övrigt anses gälla till fullo.

 

———————————————

Datahantering – GDPR (Gäller från 2018-05-25)

———————————————

I. Vilken information sparar vi?

 • Information du som influencer/medlem du bistår med. Vi sparar de uppgifter som du fyller i när du registrerar dig som medlem hos oss (såsom namn, adress, telefonnummer, ålder, kön, e-mail adress och Instagram-namn)

II. Hur använder vi informationen?

 • När vi letar efter matchningar till samarbeten. Vi letar efter influencers/medlemmar som passar våra kunders krav och riktlinjer.
 • Vid kontakt med våra influencers/medlemmar. Vid förfrågningar om samarbeten, om vi har några frågor gällande den information som medlemmen/influencern har uppgivit vid registrering, om vi behöver skicka ut information om ändringar, uppdateringar, med mera, som våra medlemmar/influencers behöver ta del av.
 • Utskick av produkter. Vi behöver veta vart produkterna (som medlemmen/influencern ska marknadsföra) ska skickas.
 • Presentationer. I vissa fall visar vi bild bilder (profilbild från Instagram) på de profiler vi samarbetar med, som skulle kunna vara aktuella för ett visst samarbete, i vår presentation till nya kunder, befintliga kunder, företagspresentation och föredrag.

III. Hur delas informationen?

 • Vi ger endast ut dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer) till våra kunder (dina samarbetspartners). Detta gör vi endast när våra kunder ska skicka ut produkter för ett pågående samarbete. Efter de har skickat ut produkterna, ber vi dem att omgående radera uppgifterna.

IIII. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 • Vi sparar den information du har angivit under tiden du är medlem, och upp till 12 månader efter avslutat medlemskap. På begäran raderar vi all information inom 7 kalenderdagar

IIII. Dina rättigheter under GDPR.

I enlighet med gällande svensk lagstiftning har du ett antal rättigheter som ger dig större kontroll på dina personuppgifter, samt tillgång till information om hur de hanteras.

 • Ändra dina uppgifter. Du har rätten att när som helst ändra dina uppgifter. Till exempel om du byter bostad, efternamn, telefonnummer, eller liknande.
 • Avsluta ditt medlemskap. Du har rätten att när som helst avsluta ditt medlemskap.

IV. Ändringar av våra avändarvillkor

 • Eventuella ändringar av våra användarvillkor kommer att publiceras på vår blogg. (www.socialinfluence.se/blogg)

V. Kontaktuppgifter till Social Influence

 • Ändra/Uppdatera dina uppgifter: info@socialinfluence.se
 • Avsluta ditt medlemskap: info@socialinfluence.se

(Vi svarar vanligtvis på e-mail inom 24h.)